NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020-Sửa đổi và bổ xung của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP gửi các cổ đông: Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 (sửa đổi và bổ xung):

 

- Báo cáo của HĐQT                                                                   Download

- Báo cáo của Ban Điều hành                                                     Download

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán       Download

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã  được kiểm toán      Download