Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021     Sáng ngày 29/6/2021, tại hội trường Tổng công ty Cơ khí xây dựng, số 125D Minh khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

     Tới dự Đại hội, về phía Bộ Xây dựng – cổ đông Nhà nước chiếm 98,97% vốn Điều lệ có ông Phạm Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, ông Nguyễn Thái Ninh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng. Tham dự Đại hội gồm có ông Trịnh Nam Hải – Phụ trách HĐQT,ông Đào Đức Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và 39 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 99,85 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

     Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng với tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS; Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Đặc biệt, Đại hội lần này đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Và Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát để công bố trước Đại hội.

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã thành công tốt đẹp. Năm 2021, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID 19 và biến động tăng của giá nguyên nhiên vật liệu. Những tác động tiêu cực đó đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty nói riêng, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như việc làm và đời sống của người lao động.Đứng trước những khó khăn thực tại của Tổng công ty và những thách thức khách quan của nền kinh tế, trong giai đoạn tới Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hướng tới xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển.

 

     Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

Ngày 29/6/2021

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,