Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019Ngày 29/6/2019

    Sáng ngày 29/6/2019 tại hội trường Tổng  công ty Cơ khí xây dựng, số 125D Minh khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

   Tới dự đại hội có: Ông Nguyễn Việt Trung, Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Nguyễn Mạnh Công, Vụ Quản lý doanh nghiệp. Ông Dương Văn Hồng Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tông công ty; các đồng chí thành viên HĐQT và các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

   Tại đại hội, Ông Dương Văn Hồng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. Ông Trinh Nam Hải, TV HĐQT, Phó TGĐ  trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019. 

    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS, Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 

    Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty xác định quyết tâm nỗ lực hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và tìm kiếm việc vì một Tổng công ty Cơ khí xây dựng vững mạnh. 

     Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,