Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Sáng ngày 20/7/2017tại hội trường Tổng  công ty Cơ khí xây dựng, số 125 D Minh khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Tới dự đại hội có: Ông Hà Mạnh Hoạt, Hàm vụ trưởng, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Nguyễn Quế Dương, Vụ phó Vụ Quản lý doanh nghiệp, Ông Lê Đông Thành, Vụ phó Vụ Tài chính kế hoạch Bộ Xây dựng;  Lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Xây dựng; Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Dương Văn Hồng Tổng giám đốc Tông công ty; các đồng chí thành viên HĐQT và 115 cổ đông đại diện cho 23.730.500 cổ phần, chiếm 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

 

Tại đại hội, Ông Dương Văn Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2016 và kế hoạch năm 2017; Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT quý IV/2016 và định hướng năm 2017.

 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng –CTCP, đã có nhiều nội dung quan trọng được thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý IV/2016 và định hướng 2017; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ 08/11/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Báo cáo mức lương, thù lao quý IV/2016 và Tờ trình chi trả mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhưng cũng quyết tâm nỗ lực hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và tìm kiếm việc vì một Tổng công ty Cơ khí xây dựng vững mạnh, ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường chế tạo và lắp đặt cơ khí.

 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

 

 

 


 

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,