Những cong ty bao ve cung cấp các dich vu bao ve hàng đầu tại Việt Nam. Xu hướng thoi trang năm 2012 của các cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiếng việt

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Bổ sung) của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP gửi các cổ đông: Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bổ sung):

 

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT:               Download

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 của Ban Điều hành:    Download

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán                                                                              Download

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã  được kiểm toán                                                                             Download

 

 

Ngày 15/6/2020

 
dich vu seo chuyen nghiep, dich vu seo uy tin, thoi trang, thoi trang, thoi trang nu, cong ty bao ve, bao ve, dich vu bao ve, gia vang hom nay, thoi trang, thoi trang cong so, ao so mi nu, thoi trang cong so, áo đẹp, váy đẹp, váy xinh, thời trang trẻ,