NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

BAN LÃNH ĐẠOHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Trịnh Nam Hải                                     Chủ tịch Hội đồng quản trị

*  Ông Đào Đức Thọ                                     Thành viên Hội đồng quản trị

*  Ông Vũ Xuân Thắng                                  Thành viên Hội đồng quản trị

*  Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung                      Thành viên Hội đồng quản trị

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

*  Tổng Giám đốc:                                         Ông Đào Đức Thọ

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Vũ Xuân Thắng

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Nguyễn Hướng Dương

*  Phó Tổng Giám đốc:                                  Ông Lê Thế Thủy

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Ông Nguyễn Văn Sơn                               Trưởng Ban kiểm soát

Bà Đinh Thị Hương                                   Thành viên Ban kiểm soát                        

Bà Vũ Thị Thủy                                         Thành viên Ban kiểm soát