NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Hội nghị người lao động Cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng năm 2022     Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, ngày 23/5/2022, tại Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng Công ty phối hợp với Tổng giám đốc Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Trịnh Nam Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty và 57 CBCNVLĐ cơ quan Tổng Công ty.

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo báo cáo kiểm điểm thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động của cơ quan Tổng công ty năm 2021.

     Hội nghị thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, người lao động đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi về các giải pháp để triển khai nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động. Những kiến nghị của người lao động đều được lãnh đạo Tổng Công ty giải đáp thỏa đáng.

     Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đ/c Trịnh Nam Hải đã ghi nhận và biểu dương những thành quả đã đạt được của công ty mẹ Tổng công ty trong năm 2021 đồng thời đánh giá, phân tích các điểm mạnh, các tồn tại hạn chế của từng lĩnh vực hoạt động của cơ quan Tổng công ty, nhấn mạnh các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung giải quyết trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, cơ quan Tổng công ty cần làm tốt công tác quản lý, đặc biệt là quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro phát sinh cho công ty mẹ, thời gian tới, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng công ty sẽ thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị với mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ. Để nâng cao tính chủ động sáng tạo của đội ngũ CBCNV cần phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty mẹ, đồng thời phải hoàn thiện quy chế trả lương theo vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định của pháp luật,đảm bảo công bằng và đánh giá đúng được công sức đóng góp của từng CBCNV trong hệ thống.

     Thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của cơ quan Tổng công ty. Trước những khó khăn nội tại của Tổng công ty cộng thêm những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19 nhưng cùng với sự quyết tâm, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng lòng và đoàn kết của tập thể CBCNV cơ quan Tổng công ty, năm 2021 chúng ta đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với NLĐ được đảm bảo, mức thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng; đã chăm lo các chế độ khác như: Trang phục cho NLĐ; tổ chức bữa ăn ca đảm bảo sức khỏe cho NLĐ; đã hỗ trợ kinh phí để CĐ tổ chức các hoạt động nhân ngày truyền thống của PN, chăm lo cho con CBCNV nhân ngày thiếu nhi, khen thưởng HSG, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, động viên NLĐ khi gia đình có việc hiếu... Đồng chí nhấn mạnh sang năm 2022 tiếp tục sẽ còn rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD đã đặt ra, đồng chí đề nghị BCH CĐ CQ TCT tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan; tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi của mình gắn liền với quyền lợi của Tổng công ty cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng Tổng công ty phát triển vững mạnh; mỗi cá nhân cần tích cực học tập, nâng cao trình độ kỹ năng làm việc, tự đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty. BCH CĐ CQ TCT tích cực tham gia công tác quản lý, tham gia xây dựng các quy chế, quy định có liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong CQ TCT; đồng hành và tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường để CBCNV CQ TCT có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời đóng góp các ý kiến hay, sáng tạo; cải tiến các quy trình trong quản lý, điều hành góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển;

     Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

Ngày 26/5/2022