NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCPThông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

 Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                     Download

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                                   Download

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022                              Download

 

 

Ngày 03/6/2022