NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 (Bổ sung): Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKSSơ yếu lý lịch Ứng viên tham gia Hoohi đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP:

- Sơ yếu lý lịch Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị                    Download

- Sơ yếu lý lịch Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát                        Download

 

Ngày 18/6/2021