NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên HĐQTTổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông báo tới  các cổ đong:

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 19/8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Việt Hùng, kể từ ngày 19/8/2020:

 

Ngày 20/8/2020