NhбЇng cong ty bao ve cung cấp cГЎc dich vu bao ve hГng Дбєu tбєЎi Viбt Nam. Xu hЖбng thoi trang nДѓm 2012 cбa cГЎc cong ty bao ve tai game dao vang tai iwin game iwin tai game dao vang

Site map English Tiбєїng viбt

Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toánTổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP xin gửi tới các cổ đông:

 

1. Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán:                            Download

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:                            Download